Responsive theme to create news websites with structured content and easy navigation.

2018.07.16, Pondělí
«Left Right»
«Left Right»

MOST POPULAR

2018.07.16, Pondělí

Téma, ktoré nám vyhovuje

Najdôležitejšie a zároveň najťažšie časť akú má diplomová práca je výber témy. Musíme si zvoliť tému, ktorá nám bude vyhovovať, bude súvisieť s naším odborom a bude zamerané na špecializáciu, ktoré by sme sa chceli v budúcnosti venovať. O téme môže rozhodovať už téma bakalárskej úlohy, ktoré stačí len podrobnejšie rozobrať a analyzovať. Výber témy by sa nemal nechať na poslednú chvíľu, pretože čím menej máme času, tým chceme vymyslieť niečo jednoduchšieho a náhle zistíme, že témy, ktoré by nás zaujímali, už nám niekto vzal a zostalo len to, čo nás nezaujíma, alebo nebaví. Napísaniu tohto zadania nie je jednoduchou záležitosťou, a keby sme ju robili ešte s nezáujmom, tým by to bolo pre nás horšie.

Jedinečná inšpirácie

Výber témy má niekoľko možností. Môžeme sa pozrieť na zoznam tém, ktoré ponúkajú katedry a včas si ho u obstarávateľa zarezervovať. Tiež sa témami môžeme len inšpirovať a vytvoriť tému len s podobným princípom. Samozrejme môžeme vymyslieť svoje jedinečné tému, ktoré bude obsahovať naša diplomová práca a ku ktorému si vyberieme konzultanta a danú tému s ním budeme konzultovať a následne keď sa zhodneme na požiadavkách, začneme písať. Na niektorých univerzitách musíme podať žiadosť o schválenie vlastného téme.
 

Stanovanie či dlhé cesty?

Ak už ideme do prírody, alebo len bežne do práce či obchodu, príjemným spoločníkom sú rôzne elektronické spotrebiče. No kam ich zastrčíme, alebo akou cestou ich dobijeme v prípade slabej batérie? V našom aute! Ak sme dlho na cestách, ...